Idźmy na wybory

Idźmy na wybory

„Idźmy na wybory parlamentarne 25 października. Namawiajmy swoich znajomych, rodziny, przekonujmy niezdecydowanych. „Szczęśliwe narody, w których dzień wyborów to święto demokracji. Sto lat temu Anglicy chodzili do wyborów jak do kościoła – w najlepszym ubraniu, z medalami na piersi. Frekwencja na Wyspach sięga zwykle 70 proc.” Jak głosować : Głosowanie na kandydatów do Sejmu RP Głosowanie na kandydatów do Senatu RP

Czytaj więcej

Gmina Kowal – przydomowe oczyszczalnie ścieków

Gmina Kowal – przydomowe oczyszczalnie ścieków

Od 9 września na terenie gminy Kowal trwają prace związane z budową 24 szt. indywidualnych oczyszczalni ścieków. Inwestycja dofinansowana jest z środków ,,funduszu drzewkowego”. Obecnie na terenie naszej gminy funkcjonuje już ok. 300 przydomowych oczyszczali ścieków, których inwestorem była gminy Kowal. Przetarg na budowę tegorocznych oczyszczalni wygrał Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa z Baruchowa za kwotę 342900,00 zł brutto.

Czytaj więcej

Gmina Kowal – zbiórka odpadów poprodukcyjnych

Gmina Kowal – zbiórka odpadów poprodukcyjnych

Urząd Gminy w Kowalu informuje, iż rozpoczyna akcję zbiórki odpadów poprodukcyjnych z tworzyw sztucznych powstających w gospodarstwach rolnych. Każdy Rolnik otrzyma kartę przekazania odpadu, dowód prawidłowej utylizacji odpadów poprodukcyjnych, przydatny w przypadku przeprowadzenia w gospodarstwie kontroli zewnętrznych. Odpady będą zbierane na terenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnychw Przydatkach Gołaszewskich (dawne wysypisko) w poniżej wyznaczonych dniach: •    17.10.2015 (sobota) w godz. od 8:00 do 15:00 •    21.10.2015 (środa) w godz. od 8:00 do 15:00 •    24.10.2015…

Czytaj więcej

Konsultacje społeczne LDG

Konsultacje społeczne LDG

Zapraszamy mieszkańców gmin LGD (Baruchowo, Boniewo, Brześć Kujawski, Choceń, Chodecz, Fabianki, Kowal, Lubień Kujawski, Izbica Kujawska, Lubraniec, Lubanie, Włocławek i miasto Kowal) do biura LGD w Choceniu w celu konsultacji opracowywanej wielofunduszowej strategii na lata 2013- 2020. Strategia jest opracowywana z szerokim zaangażowaniem mieszkańców w ramach tzw. RLKS – Rozwój lokalny kierowany przez społeczność. W biurze Stowarzyszenia mieszkańcy mogą uzyskać informacje o możliwościach realizacji projektów za pośrednictwem LGD w nowej perspektywie. Mają również możliwość wyrażenia…

Czytaj więcej