Droga Skrzynki – Lubaty oddana dla mieszkańców

Droga Skrzynki – Lubaty oddana dla mieszkańców

3 listopada o godz. 14.00 dokonano oficjalnego odbioru drogi na odcinku Skrzynki – Lubaty na odcinku ponad 2 km prowadzącego do granicy z gminą Nowy Duninów. Na otwarciu obecni byli Kazimierz Kaca Starosta Włocławski, Stanisław Sadowski Wójt Gminy Baruchowo, Roman Tomaszewski Radny Powiatu Włocławskiego, , radni Gminy Baruchowo, mieszkańcy okolicznych sołectw. Koszt przebudowy drogi wyniósł niemal 1,5 mln zł. Gmina na realizację ww. zadania inwestycyjnego otrzyma dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Kwota…

Czytaj więcej

Idźmy na wybory

Idźmy na wybory

„Idźmy na wybory parlamentarne 25 października. Namawiajmy swoich znajomych, rodziny, przekonujmy niezdecydowanych. „Szczęśliwe narody, w których dzień wyborów to święto demokracji. Sto lat temu Anglicy chodzili do wyborów jak do kościoła – w najlepszym ubraniu, z medalami na piersi. Frekwencja na Wyspach sięga zwykle 70 proc.” Jak głosować : Głosowanie na kandydatów do Sejmu RP Głosowanie na kandydatów do Senatu RP

Czytaj więcej

Baruchowo – Zespół Pieśni i Tańca „Swojacy” uczcił XV Dzień Papieski

Baruchowo – Zespół Pieśni i Tańca „Swojacy” uczcił XV Dzień Papieski

W dniu 11 października 2015r. Zespół Pieśni i Tańca „Swojacy”, na zaproszenie ZOSP RP i i Burmistrza Ciechocinka wziął udział w XIX Regionalnych Spotkaniach Zespołów Artystycznych Ochotniczych Straży Pożarnych, w ramach których w sposób szczególny został uczczony, przypadający na ten dzień XV Dzień Papieski. Biorące udział w spotkaniach zespoły ludowe i orkiestry strażackie (w tym również nasz zespół) w kościele parafialnym pw. Św. Piotra i Pawła w Ciechocinku wzięły udział w oprawie słowno–muzycznej mszy św….

Czytaj więcej

Konsultacje społeczne LDG

Konsultacje społeczne LDG

Zapraszamy mieszkańców gmin LGD (Baruchowo, Boniewo, Brześć Kujawski, Choceń, Chodecz, Fabianki, Kowal, Lubień Kujawski, Izbica Kujawska, Lubraniec, Lubanie, Włocławek i miasto Kowal) do biura LGD w Choceniu w celu konsultacji opracowywanej wielofunduszowej strategii na lata 2013- 2020. Strategia jest opracowywana z szerokim zaangażowaniem mieszkańców w ramach tzw. RLKS – Rozwój lokalny kierowany przez społeczność. W biurze Stowarzyszenia mieszkańcy mogą uzyskać informacje o możliwościach realizacji projektów za pośrednictwem LGD w nowej perspektywie. Mają również możliwość wyrażenia…

Czytaj więcej