Interpelacja Posła Zbonikowskiego

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pragnę złożyć oświadczenie w sprawie konieczności budowy obwodnicy Brześcia Kujawskiego w woj. kujawsko-pomorskim wraz z łącznikiem do węzła autostradowego Pikutkowo z Włocławkiem.
Brześć Kujawski to małe, malownicze miasteczko, kolebka archeologii i kultury średniowiecznej, była siedziba książąt kujawskich, w tym odnowiciela Królestwa Polskiego Władysława Łokietka. Miasto, które obecnie każdego dnia cierpi z powodu intensywnego ruchu, zwłaszcza ciężarowego, przebiegającego przez samo jego centrum. Brześć Kujawski przecinają trzy drogi powiatowe, trzy drogi wojewódzkie i droga krajowa na szlaku Warszawa-Poznań. Od dawna mówi się o potrzebie budowy obwodnicy oraz przebudowy czterokilometrowego odcinka drogi krajowej nr 62, w celu stworzenia szybkiego i bezpiecznego łącznika Włocławka i Brześcia Kujawskiego z węzłem autostradowym w Pikutkowie. Przebudowa DK 62 na odcinku Włocławek – Brześć Kujawski co prawda została ujęta w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023, jednak budowa obwodnicy nie została uwzględniona. Lokalne władze i mieszkańcy są coraz bardziej zdesperowani i rozgoryczeni. Batalia o budowę obwodnicy trwa już od lat i wciąż nie widać pozytywnego rozwiązania tego problemu. Włodarze miasta i powiatu zwracali się z licznymi apelami o ujęcie tej inwestycji w planach budowy dróg, powstało Stowarzyszenie Wspierania Budowy Obwodnicy Brześcia Kujawskiego, organizowane były pikiety i spotkania, podejmowano liczne akcje nagłaśniające. Jedynym racjonalnym rozwiązaniem jest całościowe potraktowanie tej inwestycji drogowej i przy jednym wysiłku inwestycyjnym wybudowanie zarówno odcinka łączącego autostradę z ponad stutysięcznym Włocławkiem, Brześciem Kujawskim i strefą ekonomiczną, jaka pod Brześciem powstała, jak i obwodnicy, która wyprowadzi skumulowany i zwiększony ruch poza to historyczne miasto. Za realizacją tego zadania przemawiają również względy finansowe, bowiem całkowity koszt inwestycji, tak dobrze rozwiązującej problem komunikacyjny na południu województwa kujawsko-pomorskiego, to według szacunków Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz samorządu brzeskiego zaledwie 120 mln zł. To stosunkowo niewielkie pieniądze, jak na inwestycje drogowe. Realizacja tej inwestycji skutkowałaby nie tylko odciążeniem wąskich ulic miasta od zbyt nasilonego ruchu kołowego, ale stałaby się także szansą na przyspieszenie rozwoju całego regionu włocławskiego poprzez dynamizację Brzeskiej Strefy Rozwoju Gospodarczego – dzięki odpowiedniemu skomunikowaniu znacznie zwiększyłoby się prawdopodobieństwo pozyskania nowych inwestorów oraz miejsc pracy, co jest kwestią szczególnie ważną w regionie borykającym się z bardzo wysokim bezrobociem. Za umieszczeniem przedmiotowego zadania w projekcie budowy dróg przemawia także możliwość finansowej partycypacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego w realizacji tej inwestycji. Apeluję o pilne włączenie budowy obwodnicy Brześcia Kujawskiego do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 wraz z przebudową DK 62 na odcinku Włocławek – Brześć Kujawski oraz o jak najwcześniejsze rozpoczęcie budowy samego łącznika, abyśmy nie czekali do 2023 roku albo i dłużej. Wnioskuję również, by w programie budowy dróg wyasygnować pulę ok. 20 mln zł i opracować dokumentacje dla wszystkich w Polsce takich drobnych inwestycji, ale jakże newralgicznych w rozwiazywaniu zatorów komunikacyjnych. Taka dokumentacja ma ważność nawet 10 lat, a w sytuacji gdy ją posiadamy zawsze można ją uruchomić w przypadku uzyskania oszczędności przy przetargach. Byłoby to bardzo gospodarne i przewidujące. Dziękuję!