Kowal – OLKOP na celowniku UOKiK

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów opublikował raport dotyczący jakości paliw sprzedawanych na stacjach od 19 stycznia do 31 października 2015 roku. W przypadku 4,5 proc. kontroli paliw płynnych i 2,1 proc. kontroli LPG wykazano nieprawidłowe parametry sprzedawanego produktu. Najczęściej dotyczyło to oleju napędowego. Wśród niedomagań jakościowych paliw wymienia się m.in. niewłaściwą odporność na utlenianie (konsekwencją może być zatykanie dysz wtryskiwaczy), niewłaściwa temperatura zapłonu (spadek mocy silnika), zbyt wysoka zawartość siarki (osadzanie się nagaru), niewłaściwa prężność par (dławienie się silnika), a także nieodpowiedni skład frakcyjny (nagar).

Wyniki przedstawione przez UOKiK dotyczą kontroli przeprowadzanych losowo, a także na wniosek klientów danych stacji. W naszym województwie stwierdzono nieprawidłowości na stacjach:
– OLKOP w Kowalu (ul. Wojska Polskiego 13), diesel: nieprawidłowa temperatura zapłonu
– – „Kucharczyk” w Carnowie, LPG: przekroczona ilość siarki