Kowal – Ulica Grabkowska z nową nawierzchnią

W piątek 6 listopada br. nastąpiło zakończenie głównych prac związanych z przebudową nawierzchni ul. Grabkowskiej.
Do wykonania pozostały czynności kosmetyczne. Z udziałem pracowników Urzędu Miasta oraz osób zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac społecznie-użytecznych przebudowano nawierzchnię tej ulicy na odcinku około 300 m. Nowa nawierzchnia to kostka brukowa o grubości 8 cm. Jako podbudowę wykorzystano przede wszystkim ułożone kilkanaście lat temu betonowe płyty, a także nowo wykonaną betonową podbudowę po obu stronach jezdni, dzięki czemu jej szerokość wynosić teraz będzie 7,6 m. Warto podkreślić, że prace budowlane, które rozpoczęły się na początku października, przebiegły bardzo sprawnie. Duża w tym zasługa koordynatora robót publicznych Józefa Chrobocińskiego oraz operatora koparko-ładowarki Krzysztofa Czajki. Nie licząc pracy sprzętu oraz wynagrodzeń dla pracowników przebudowa ul. Grabkowskiej pochłonęła nieco ponad 110 tys. zł, głównie na zakup kostki brukowej i krawężników. Do przecięcia symbolicznej wstęgi Burmistrz zaprosił nie tylko pracowników, ale także mieszkankę tej ulicy p. Marię Kierzkowską dziękując jej tym samym za wzorowe utrzymanie posesji.

Źródło: kowal.eu