Lubraniec – przebudowa dróg lokalnych

Dnia 12 listopada br. w miejscowości Gołębin Parcele miała miejsce uroczystość otwarcia i poświęcenia ciągu komunikacyjnego: Koszanowo-Gołębin-Choceń-Boniewo. Inwestycja została zrealizowana w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój. Całościowo w ramach projektu przeprowadzono roboty na odcinkach dróg o łącznej długości 27 083m. W tym 15 484 m w Gminie Choceń (beneficjent) i 1 295 m w Gminie Boniewo (partner).
Zakres robót dotyczących Gminy Lubraniec (partner), został zrealizowany na podstawie projektu pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 190630C Gołębin, nr 190634C Ossowo – gr. Gminy, nr 190636C Gołębin, nr 190635C Gołębin Parcele, nr 190652C Kłobia, nr 190700C Kłobia Wieś – Ossowo, nr 190699C Kłobia Nowa – Gołębin”, który obejmował przebudowę dróg gminnych zlokalizowanych na terenie naszej gminy i Gminy Włocławek, o łącznej długości 10 303 m. Umowa na realizację ww. inwestycji została podpisana 2 kwietnia br. w Choceniu w obecności władz zainteresowanych gmin i wykonawcy – Przedsiębiorstwa Robót Drogowych INODROG Sp. z o. o. z Inowrocławia. Inicjatorami czwartkowego spotkania byli mieszkańcy Gołębina i Gołębina Parceli.
Wszystkich zebranych, wśród których nie zabrakło przedstawicieli: lokalnych władz samorządowych, wykonawców, mediów, okolicznych mieszkańców oraz strażaków z Gołębina, przywitał Burmistrz Lubrańca – Krzysztof Wrzesiński. W krótkim przemówieniu przedstawił historię inwestycji a także podziękował wszystkim, tym którzy przyczynili się do ukończenia jej realizacji. Wyraził również przekonanie, że otwierany właśnie ciąg komunikacyjny w znaczący sposób wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i jakości podróżowania na terenie gmin, przez które przebiega. Kolejnym etapem uroczystości było poświęcenie, którego dokonał ks. prał. ppłk. Krzysztof Karpiński – proboszcz parafii św. Wojciecha BM w Kłobi.
Punktem kulminacyjnym ceremonii było przecięcie wstęgi. Zaszczyt ten przypadł kolejno: Wójtowi Chocenia – Romanowi Nowakowskiemu, Wójtowi Boniewa – Markowi Klimkiewiczowi, Wicestaroście włocławskiemu – Stanisławowi Budzyńskiemu, Sołtysowi Gołębina Parceli – Jarosławowi Młynarkiewiczowi i Burmistrzowi Lubrańca – Krzysztofowi Wrzesińskiemu. Całość uroczystości zakończyła się okolicznościowym poczęstunkiem w remizie OSP Gołębin.