Izbica Kujawska miastem uniwersyteckim – inauguracja roku akademickiego

W dniu 4 listopada 2015r. o godz. 15.00 w Zespole Szkół im.Jana Kasprowicza w Izbicy Kujawskiej odbyła się pierwsza uroczysta inauguracja roku akademickiego 2015/16 Kujawsko-Dobrzyńskigo Uniwersytetu Trzeciego Wieku oddział w Izbicy Kujawskiej działającego przy Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku.
W uroczystości uczestniczyli:
– Prorektor Kujawskiej Szkoły Wyższej dr Władysław Kubiak,
– Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych KSW dr Henryk Stępień,
– Prof. Uniwersytetu Kardynała S. Wyszyńskiego ks. dr hab. Leonard Fic,
– Przewodniczący Rady Powiatu Włocławskiego mgr Marek Jaskulski,
– Burmistrz Izbicy Kujawskiej mgr Marek Dorabiała,
– Prezes Kujawsko-Dobrzyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku mgr Jerzy Nowacki,
– Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego we Włocławku drTomasz Olach,
– Dyrektor Zespołu Szkół im.J. Kasprowicza w Izbicy Kujawskie mgr inż. Janusz Nadolny,
– Inicjatorzy powstania Uniwersytetu Każdego Wieku w Izbicy Kujawskiej działającego jako
Oddział Kujawsko-Dobrzyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku: mgr Alicja Sadowska i mgr Sylwester Daszykowski a także liczne grono słuchaczy Uniwersytetu Każdego Wieku w Izbicy Kujawskiej oraz młodzież szkolna przygotowująca część artystyczną z opiekunem mgr Elżbietą Kurlapską.

Uroczystość rozpoczęła się hymnem państwowym. Następnie zaproszonych gości powitała prowadząca uroczystość Alicja Sadowska.
Kolejnym punktem uroczystości było podpisanie i przekazanie Aktu Założycielskiego Oddziału Terenowego Kujawsko-Dobrzyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Izbicy Kujawskiej. Przewodnicząca Rady Słuchaczy Alicja Sadowska przedstawiła ideę działania Uniwersytetu nawiązując do modeli uniwersytetu: francuskiego, brytyjskiego i amerykańskiego , z których po części czerpiemy wzorce. Zgromadzeni słuchacze otrzymali indeksy z rąk Prorektora KSW dr Władysława Kubiaka oraz Prezesa KDUTW mgr Jerzego Nowackiego, a następnie odśpiewali Gaudeamus Igitur.

W dalszej części głos zabrali: Przewodniczący Rady Powiatu Włocławskiego Marek Jaskulski Burmistrz Izbicy Kujawskiej Marek Dorabiała, Prof. Uniwersytetu im. Kardynała S. Wyszyńskiego ks dr hab. Leonard Fic Prezes KDUTW mgr Jerzy Nowacki. Wykład inauguracyjny na temat „Podstawowe problemy finansów publicznych w Polsce” wygłosił dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych KSW we Włocławku dr Henryk Stępień.
Na zakończenie okolicznościową część artystyczną przedstawiła młodzież Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Izbicy Kujawskiej pod kierunkiem Pani Elżbiety Kurlapskiej. Zaproszonym gościom za przybycie i uczestnictwo w uroczystości inauguracji pierwszego roku akademickiego Uniwersytetu w Izbicy Kujawskiej podziękowała Alicja Sadowska

Alicja Sadowska izbica-kujawska.com