Droga Skrzynki – Lubaty oddana dla mieszkańców

3 listopada o godz. 14.00 dokonano oficjalnego odbioru drogi na odcinku Skrzynki – Lubaty na odcinku ponad 2 km prowadzącego do granicy z gminą Nowy Duninów. Na otwarciu obecni byli Kazimierz Kaca Starosta Włocławski, Stanisław Sadowski Wójt Gminy Baruchowo, Roman Tomaszewski Radny Powiatu Włocławskiego, , radni Gminy Baruchowo, mieszkańcy okolicznych sołectw.
Koszt przebudowy drogi wyniósł niemal 1,5 mln zł. Gmina na realizację ww. zadania inwestycyjnego otrzyma dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Kwota dofinansowania od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wyniosła ponad 728 tys. zł., do tego Powiat Włocławski na realizację zadania udzielił Gminie Baruchowo pomocy finansowej w kwocie ponad 226 tys. zł.