Gmina Kowal – przydomowe oczyszczalnie ścieków

Od 9 września na terenie gminy Kowal trwają prace związane z budową 24 szt. indywidualnych oczyszczalni ścieków. Inwestycja dofinansowana jest z środków ,,funduszu drzewkowego”. Obecnie na terenie naszej gminy funkcjonuje już ok. 300 przydomowych oczyszczali ścieków, których inwestorem była gminy Kowal.
Przetarg na budowę tegorocznych oczyszczalni wygrał Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa z Baruchowa za kwotę 342900,00 zł brutto.