Lubień łączy czy dzieli ? Mieszkańcy mówią że chodzi o dyrektora

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta Lubienia Kujawskiego radni podjęli stosowną uchwałę „o zamiarze połączenia samorządowych instytucji kultury – Ośrodka Kultury w Lubieniu Kujawskim i Wiejskiej Świetlicy Środowiskowej w Kamiennej i utworzenia Samorządowej instytucji kultury pod nazwą Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim z filią Wiejską Świetlicy Środowiskowej w Kamiennej. Część mieszkańców twierdzi, że to zemsta na Pani Aleksandrze Ciesielskiej dyrektorowi Ośrodka Kultury i szukanie furtki by ją odwołać ze stanowiska.