Interpelacja Posła Zbonikowskiego

Interpelacja Posła Zbonikowskiego

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pragnę złożyć oświadczenie w sprawie konieczności budowy obwodnicy Brześcia Kujawskiego w woj. kujawsko-pomorskim wraz z łącznikiem do węzła autostradowego Pikutkowo z Włocławkiem. Brześć Kujawski to małe, malownicze miasteczko, kolebka archeologii i kultury średniowiecznej, była siedziba książąt kujawskich, w tym odnowiciela Królestwa Polskiego Władysława Łokietka. Miasto, które obecnie każdego dnia cierpi z powodu intensywnego ruchu, zwłaszcza ciężarowego, przebiegającego przez samo jego centrum. Brześć Kujawski przecinają trzy drogi powiatowe, trzy drogi wojewódzkie i…

Czytaj więcej

Włocławek – rondo na Zazamczu

Włocławek – rondo na Zazamczu

Od soboty 21 listopada na skrzyżowaniu ulic Hutniczej, Budowlanych, Promiennej i Pogodnej będzie obowiązywał ruch okrężny. Zarząd dróg chce sprawdzić, czy rondo w tym miejscu ułatwi życie kierowcom i poprawi bezpieczeństwo. Na skrzyżowaniu Hutniczej, Budowlanych, Promiennej i Pogodnej zostaną wyłączone środkowe pasy na kierunku z pierwszeństwem przejazdu. Powstanie rondo „na próbę” z plastikowych bloczków. Jeśli rozwiązanie się sprawdzi, na Zazamczu powstanie rondo z prawdziwego zdarzenia. Jak długo ma potrwać testowanie ronda, na razie nie wiadomo.

Czytaj więcej

Lubraniec – przebudowa dróg lokalnych

Lubraniec – przebudowa dróg lokalnych

Dnia 12 listopada br. w miejscowości Gołębin Parcele miała miejsce uroczystość otwarcia i poświęcenia ciągu komunikacyjnego: Koszanowo-Gołębin-Choceń-Boniewo. Inwestycja została zrealizowana w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój. Całościowo w ramach projektu przeprowadzono roboty na odcinkach dróg o łącznej długości 27 083m. W tym 15 484 m w Gminie Choceń (beneficjent) i 1 295 m w Gminie Boniewo (partner). Zakres robót dotyczących Gminy Lubraniec (partner), został zrealizowany na podstawie projektu pn. „Przebudowa dróg…

Czytaj więcej

Kowal – Ulica Grabkowska z nową nawierzchnią

Kowal – Ulica Grabkowska z nową nawierzchnią

W piątek 6 listopada br. nastąpiło zakończenie głównych prac związanych z przebudową nawierzchni ul. Grabkowskiej. Do wykonania pozostały czynności kosmetyczne. Z udziałem pracowników Urzędu Miasta oraz osób zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac społecznie-użytecznych przebudowano nawierzchnię tej ulicy na odcinku około 300 m. Nowa nawierzchnia to kostka brukowa o grubości 8 cm. Jako podbudowę wykorzystano przede wszystkim ułożone kilkanaście lat temu betonowe płyty, a także nowo wykonaną betonową podbudowę po obu stronach jezdni, dzięki…

Czytaj więcej

Fabianki – Trasa Zdrowia nad jeziorem Chełmica

Fabianki  – Trasa Zdrowia nad jeziorem Chełmica

Niedawno otwarta PZU Trasa Zdrowia nad jeziorem Chełmica stała się dla mieszkańców gminy Fabianki miejscem spotkań i rekreacji. Od października br. realizowany jest na tym obiekcie program animacji koordynowany przez Uczniowski Klub Sportowy „Cyprianka”. W ramach programu organizowane są zajęcia sportowe i rekreacyjne dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem instalacji na trasie zdrowia. Stanowią one znakomitą promocję sportu i zdrowego trybu życia wśród najmłodszych mieszkańców naszej gminy. Z PZU Trasy Zdrowia korzystają także dorośli. W…

Czytaj więcej

Droga Skrzynki – Lubaty oddana dla mieszkańców

Droga Skrzynki – Lubaty oddana dla mieszkańców

3 listopada o godz. 14.00 dokonano oficjalnego odbioru drogi na odcinku Skrzynki – Lubaty na odcinku ponad 2 km prowadzącego do granicy z gminą Nowy Duninów. Na otwarciu obecni byli Kazimierz Kaca Starosta Włocławski, Stanisław Sadowski Wójt Gminy Baruchowo, Roman Tomaszewski Radny Powiatu Włocławskiego, , radni Gminy Baruchowo, mieszkańcy okolicznych sołectw. Koszt przebudowy drogi wyniósł niemal 1,5 mln zł. Gmina na realizację ww. zadania inwestycyjnego otrzyma dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Kwota…

Czytaj więcej

Burmistrz Lubrańca w fabryce paneli fotowoltaicznych

Burmistrz Lubrańca w fabryce paneli fotowoltaicznych

W związku z planowanymi w Gminie Lubraniec inwestycjami w odnawialne źródła energii, Burmistrz Lubrańca – Krzysztof Wrzesiński wraz z Wójtem Gminy Choceń – Romanem Nowakowskim i Wójtem Gminy Kowal – Stanisławem Adamczykiem w dniach 21-23 października br. odwiedzili miasto Prenzlau (północno-wschodnie Niemcy, kraj związkowy Branderburgia). To tam znajduje się jedna z największych i najnowocześniejszych fabryk paneli fotowoltaicznych w tej części Europy. Na miejscu goście z Polski mogli zapoznać się z produkcją i sposobami montażu najnowszych…

Czytaj więcej

Tablice interaktywne w Szkole Podstawowej w Lubaniu

Tablice interaktywne w Szkole Podstawowej w Lubaniu

Sześć zestawów tablic interaktywnych otrzymała Szkoła Podstawowa w Lubaniu. Projekt pod nazwą ” Realizacja systemu Innowacyjnej Edukacji w Województwie Kujawsko – Pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” realizował Urząd Marszałkowski w Toruniu.  Tablice z oprogramowaniem kosztowały ponad 103 tys. zł. Wkład własny gminy Lubanie wyniósł tylko  prawie 26 tys. zł.

Czytaj więcej

Choceń – przygotowania do budowy rurociągów Orlenu

Choceń – przygotowania do budowy rurociągów Orlenu

Występują pewne problemy towarzyszące przygotowaniu inwestycji liniowej związanej z budową rurociągów wody i solanki. Wielokrotnie syngnalizowano brak możliwości doporowadzenia do kopalni kolektora wody i odprowadzenia solanki wyklucza budowę i uruchomienie na wysadzie solnym „Lubień” Zakładu Ługowniczego. Wsparcie Urząd Gminy w Choceniu i pomoc w przekonaniu właścicieli nieruchomości do budowy rurociągów jest kluczowym elementem sukcesu, jakim będzie możliwość powstania na terenie gminy Kopalni Soli. Wszystkie istotne szczegóły i uwarunkowania związane z zabudową rurociągów omówione zostały w…

Czytaj więcej
1 2